Menu

Herbicydy do stosowania w kukurydzy

Plantatorzy kukurydzy decydujący się na chemiczne zwalczanie chwastów mają do dyspozycji bardzo szeroki asortyment preparatów, za których działanie odpowiada ponad 20 substancji czynnych zakłócających różnego rodzaju procesy życiowe roślin. W artykule zostaną krótko scharakteryzowane wybrane herbicydy (substancje czynne) przeznaczone do stosowania w kukurydzy, pogrupowane zgodnie z mechanizmami ich działania.

Inhibitory ACCazy – (grupa A*)

ACCaza to enzym uczestniczący w powstawaniu lipidów. Substancje zaliczane do inhibitorów ACCazy wykorzystywane są do niszczenia chwastów jednoliściennych. Ze względu na to, że kukurydza także należy do gatunków jednoliściennych, w jej uprawie istnieją bardzo ograniczone możliwości wykorzystania herbicydów z tej grupy. Aktualnie dostępny jest jedynie cykloksydym, który może być stosowany wyłącznie w niektórych, tolerancyjnych na jego działanie odmianach kukurydzy.

Inhibitory ALS/AHAS – (grupa B)

Inhibitory enzymu ALS lub AHAS hamują powstawanie aminokwasów rozgałęzionych, które są niezbędne w procesie syntezy białek. Do ochrony kukurydzy dostępnych jest wiele substancji działających w ten sposób np. florasulam, foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy, nikosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, tienkarbazon metylu, tritosulfuron. Część z nich np. florasulam, prosulfuron i tritosulfuron działa na szereg chwastów dwuliściennych,  a reszta także na niektóre jednoliścienne.

Inhibitory fotosyntezy  - (grupy C1, C3)

Do herbicydów zakłócających proces fotosyntezy zaliczamy terbutyloazynę, bentazon, pirydat oraz bromoksynil. Substancje te wykorzystywane są do niszczenia chwastów dwuliściennych. Terbutyloazyna, która pobierana jest przede wszystkim przez korzenie, znajduje zastosowanie w zabiegach przedwschodowych (w towarzystwie innych substancji) oraz powschodowych. Z kolei działające kontaktowo pirydat, bentazon i bromoksynil przeznaczone są do oprysków nalistnych.

Inhibitory powstawania karotenoidów – (grupa F2)

Zahamowanie powstawania karotenoidów prowadzi do bardzo charakterystycznych symptomów – bielenia liści chwastów.  W ten sposób działa izoksaflutol, tembotrion, mezotrion i sulkotrion. Izoksaflutol przenika do roślin przez korzenie i liście, natomiast sulkotrion, tembotrion i mezotrion przede wszystkim przez liście. Działanie tych substancji obejmuje wybrane gatunki jedno i dwuliścienne.

Inhibitory EPSP – (grupa G)

EPSP to enzym wykorzystywany podczas powstawania aminokwasów: tyrozyny, fenyloalaniny oraz tryptofanu. Substancją blokującym działanie EPSP jest glifosat. Jest to herbicyd o szerokim spektrum działania, pobierany przez części nadziemne roślin. Produkty zawierające glifosat trzeba stosować po wschodach chwastów, jednak, ze względu na brak selektywności tej substancji, jednocześnie nie później niż  3 dni przed wschodami kukurydzy.

Inhibitory tworzenia mikrotubuli (grupa K1)

Mikrotubule pełnią ważne funkcje w roślinach m.in. uczestniczą w procesie podziałów komórkowych. Herbicydem hamującym tworzenie i funkcjonowanie mikrotubuli jest pendimetalina. Substancja ta może być stosowana w terminach przedwschodowych oraz wczesnych powschodowych. Aplikowana doglebowo zaburza wzrost kiełka oraz korzeni zarodkowych, co często powoduje zamieranie chwastów na etapie kiełkowania lub wschodów. Pendimetalina eliminuje wybrane gatunki jedno i dwuliścienne.

Inhibitory powstawania kwasów tłuszczowych o bardzo długich łańcuchach (grupa K3)

Substancje z tej grupy zaburzają powstawanie kwasów tłuszczowych, które są wykorzystywane do produkcji wosków roślinnych. Siewki lub kiełki chwastów pozbawione ochronnego działania wosków są bardzo wrażliwe na wpływ czynników zewnętrznych i szybko zamierają.  W kukurydzy dostępne są 4 substancje z tej grupy: diemetenamid-P, flufenacet, S-metolachlor i petoksamid. Dimetenamid-P oraz petoksamid eliminują  wybrane gatunki jedno- i dwuliścienne, a flufenacet i S-metolachlor głównie jednoliścienne.

Syntetyczne auksyny, tzw. regulatory wzrostu (grupa O)

Plantatorzy kukurydzy mają do dyspozycji trzy substancje z grupy syntetycznych auksyn: 2,4-D, dikambę i fluroksypyr. Imitują one działanie naturalnych auksyn co prowadzi do zaburzenia równowagi hormonalnej chwastów. Charakterystyczne symptomy pojawiające się po oprysku to deformacje liści i łodyg. Syntetyczne auksyny wykorzystywane są do zwalczania chwastów dwuliściennych w terminach powschodowych.

mgr inż. Tomasz Snopczyński
IUNG-PIB w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

powrót na górę

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe