Menu

Jaki siewnik do kukurydzy?

Osiąganie wysokiej jakości plonów w uprawie kukurydzy jest uwarunkowane między innymi równomiernym rozmieszczeniem nasion w celu stworzenia korzystnych warunków do rozwoju roślin. Takie wymagania spełniają siewniki punktowe, którymi można wysiewać określone liczby nasion na powierzchnię jednostkową przy zachowaniu jednakowych odległości w rzędach.


Do siewu kukurydzy najczęściej wykorzystywane są siewniki pneumatyczne, których zaletą jest niewrażliwość na kształt i wielkość nasion. Siewniki punktowe z mechanicznym pojedynkowaniem nasion są rzadziej wykorzystywane do siewu kukurydzy, pomimo że się równie dobrze sprawdzają, są tańsze i charakteryzują się prostszą konstrukcją.

Siewniki pneumatyczne
Nowoczesne pneumatyczne siewniki punktowe mogą pracować z prędkościami około dwukrotnie większymi w porównaniu do standardowych maszyn. W grupie najbardziej znanych producentów oferujących siewniki do szybkiego siewu kukurydzy, którymi można pracować z prędkościami roboczymi przekraczającymi 10 km/h znajdują się: Amazone, Horsch, Kongskilde, Maschio Gaspardo i Väderstad.
Siewnik Becker Aeromat duńskiego koncernu Kongskilde może pracować z prędkością przekraczającą 10 km/h. Maszyna jest wyposażona w nadciśnieniowy systemem wysiewający nasiona o nazwie „Compressed Air System”. Według producenta maszyna ta przy siewie kukurydzy może pracować precyzyjnie z prędkością roboczą dochodzącą do 12 km/h. Siewniki Becker Aeromat mogą wysiewać nasiona w rzędach o rozstawie od 30 cm.
Firma Amazone jest producentem siewników o symbolu EDX, którymi może wysiewać nasiona z prędkością roboczą sięgającą nawet 15 km/h. Tak wysoka prędkość jest możliwa dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu pojedynkowania i wysiewania nasion o nazwie Xpress. W tym rozwiązaniu nasiona umieszczane w bruździe są przejmowane przez rolkę przechwytującą, która znajduje się bezpośrednio za kanałem wylotowym w redlicy. Rolka przechwytująca  dociska nasiona do dna bruzdy, co sprawia że nie dochodzi do ich przetaczania się i w ten sposób uzyskiwana jest wysoka jakość siewu. Usytuowanie rolki przechwytującej nasiona bezpośrednio za redlicą, gwarantuje umieszczanie nasion w bruździe z zachowaniem stałego odstępu przy bardzo wysokich prędkościach roboczych. Dodatkową zaletą zastosowania rolki przechwytującej jest też utrzymywanie założonego odstępu między nasionami w rzędzie niezależnie od stanu zużycia redlic wysiewających.
Firma Horsch jest producentem siewnika punktowego Maestro. Nasiona mogą być wysiewane z prędkością roboczą do 12 km/h. System dozujący nasiona został opatentowany przez producenta i jest zbudowany z specjalnej tarczy, która posiada otwarte wycięcia na zewnątrz. W połączeniu ze specjalnym zgarniakiem pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych efektów pojedynkowania nasion w szerokim zakresie częstotliwości od 0 do 30 Hz. Przy czym 30 Hz odpowiada prędkości 12 km/h przy standardowym wysiewie 90 000 nasion kukurydzy na hektar. Przy pracy maszyny z prędkością 12 km/h zalecane jest stosowanie rolki przechwytującej nasiona w bruzdce. Na wyposażeniu siewnika są też różne rodzaje rolek zamykających bruzdy. Oprócz standardowych ogumionych rolek dociskowych, które bardzo dobrze sprawdzają się na glebach lekkich i średnich, opcjonalnie siewnik może być wyposażony w rolki palcowe oraz kolczaste, które zalecane są dla gleb ciężkich, ilastych i zbrylonych.
Bardzo bogatą ofertą siewników punktowych dysponuje Maschio-Gaspardo. We wszystkich modelach sekcje siewnika napędzane są za pomocą wału kardana, co gwarantuje stabilny napęd i łatwość rozłączania sekcji. Zaletą takiego rozwiązania jest również duża trwałość układu, w porównaniu do napędu z wykorzystaniem łańcucha, który z czasem wydłuża się i jest bardziej narażony na zużywanie się spowodowane zanieczyszczeniem kurzem. Dokładne pojedynkowanie nasion odbywa się dzięki zastosowaniu systemu podciśnieniowego ich pobierania oraz zgarniaczom umieszczonym po zewnętrznej i wewnętrznej stronie otworów w tarczy wysiewającej.  Miejsce wysiewu nasion znajduje się w punkcie styku koła kopiującego z glebą, co zapewnia również dokładne utrzymywanie głębokości siewu zarówno na polach dobrze przygotowanych do siewu jak i słabo doprawionych oraz w terenie pofałdowanym. Nasiona do gleby mogą być dodatkowo wciskane przez kółko ze stali nierdzewnej, które można zdemontować, kiedy nie ma potrzeby jego stosowania. Włoskiej produkcji maszyna może pracować z prędkością roboczą do 12 km/h.
Szwedzka firma Väderstad oferuje siewnik Tempo z nadciśnieniowym sekcyjnym systemem wysiewu nasion. Siewnik ten wykorzystuje nadciśnienie znajdujące się w systemie dozującym i dociska nasiona do tarczy. Nadmiar nasion jest usuwany przez trzy zgarniacze. Następnie nasiona są przenoszone na tarczy i po opuszczeniu systemu dozującego są „wystrzeliwane” przez krótki i wąski przewód zakończony wylotem prosto do bruzdki. Technologia ta została nazwana „Power Shoot” i polega na wtłaczaniu nasion do krótkich przewodów nasiennych przez sprężone powietrze i szybkim ich transporcie, co pozwala na zachowanie dużej precyzji siewu. Bezpośrednio za wylotem przewodu nasiennego znajduje się miękkie koło przechwytujące, które zatrzymuje nasiona i wciska je w glebę. Dzięki temu, nasiona nie toczą się w bruździe nasiennej i zostaje zapewniony dobry ich kontakt z glebą.  Zalecana prędkość robocza z jaką można pracować siewnikiem Tempo jest bardzo duża i może wynosić do 17 km/h. Przeprowadzone próby pracy tym siewnikiem z prędkościami wynoszącymi około 20 km/h  również potwierdziły bardzo dobrą jakości rozmieszczenia nasion w rzędach.
Znanym producentem maszyn rolniczych jest francuska firma KUHN, która w swojej ofercie posiada siewniki punktowe MAXIMA I PLANTER. Można nimi wysiewać wiele gatunków roślin uprawianych w różnych systemach uprawy roli. Podstawowymi zaletami siewników firmy Kuhn jest ich solidna konstrukcja, niezawodność oraz precyzja wysiewu nasion w trudnych warunkach glebowych. Nowe siewniki MAXIMA 3 zapewniają dokładne umieszczanie nasion w rzędach przy prędkości roboczej 10 km/h. Zakres regulacji wysiewu nasion jest bardzo szeroki i pozwala na uzyskanie obsady do 600 tys. na 1 hektar. Sekcje wysiewające zostały wyposażone w regulowany system nacisku na podłoże od 120 do 180 kg na krój talerzowy. Wszystkie regulacje (głębokość umieszczania nasion, liczba wysiewanych nasion, nacisk sekcji na podłoże czy intensywność pracy kół dogniatających nasiona) można wykonać prosto i intuicyjnie bez użycia narzędzi, co daje dużą oszczędność czasu przy zmianie ustawień roboczych. Sekcje siewnika posiadają napęd elektryczny, który umożliwia wykonywanie regulacji przez operatora z kabiny ciągnika w trakcie pracy oraz wyłączanie sekcji sterowane przez GPS. Wyłączanie sekcji za pomocą GPS odbywa się przez zatrzymanie silników elektrycznych w poszczególnych rzędach, co ogranicza straty nasion. Siewnik MAXIMA 3 podczas pracy nie korzysta z zasilania od ciągnika, ponieważ jest wyposażony we własny alternator. Maszyna została też wyposażona w nowy terminal ISOBUS CCI 1200, który jest bardziej czytelny i umożliwia wyświetlanie dwóch różnych interfejsów na jednym ekranie.

Siewniki mechaniczne
 Producentem mechanicznego siewnika do kukurydzy o symbolu S-100 jest Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o. MEPROZET z Międzyrzeca Podlaskiego. Producent wyposaża maszynę w dwa rodzaje tarcz (do nasion mniejszych i dużych), które są dostosowane do zróżnicowanej wielkości nasion kukurydzy. Tarcza wysiewająca ma na końcach ramion umieszczone łyżeczki, które powinny napełniać się pojedynczymi nasionami. Następnie nasiona poprzez otwór w górnej części przegrody przekazywane są do tarczy z łopatkami, która przenosi i wyrzuca nasiona do bruzdy. Producent zaleca siew tym siewnikiem z prędkością do 6 km/h. Maszyna dodatkowo może być wyposażony w siewnik do rzędowego wysiewu nawozu mineralnego. Użytkując siewnik mechaniczny należy starać się zakupić nasiona o podobnej masie tysiąca nasion (MTN), a następnie dobrać tarczę wysiewającą, aby uniknąć podczas siewu przepustów lub podwójnego ich wysiewu. Tego typu maszyny z powodzeniem spełniają oczekiwania rolników uprawiających kukurydzę na małych powierzchniach.

powrót na górę

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe